Naturen på Gotland

Naturen

Furillen är en 500 hektar stor halvö med ett kargt landskap. Den varierande naturen består av tät skog, sand och stenstränder, berg, klintar, raukar, hedar och det gamla kalkstensbrottet som ligger intill hotellet. På ön växer även fridlysta orkidéer och vilda kryddväxter. Under sommaren går kor och får fritt på öns södra del. Bästa sättet att uppleva den speciella naturen på är till fots eller på en av hotellets Skeppshults cyklar.